Organització, coordinació i direcció de serveis i lleure al Camp de Tarragona

info@moutserveis.comAMPA i Escoles

Serveis auxiliars de la tasca educativa

A Mou T, els vincles establerts amb les AMPA i les escoles tenen una gran rellevància, ja que se'ls ofereix un conjunt de serveis que pretenen auxiliar la seva tasca educativa i de gestió, de manera que aquests puguin dedicar els seus esforços a altres tasques però sempre informats de les novetats i esdeveniments que puguin anar succeint. Aquestes dues són les principals vessants més importants que Mou T treballa per a les AMPA i les escoles:

Serveis Extraescolars

Amb les activitats extraescolars, Mou T pretén oferir una oportunitat per continuar amb l'educació de l'infant un cop acabat l'horari escolar. Ens preocupa assegurar la provisió d' activitats de qualitat, siguin esportives, lúdiques o educatives, les quals permetin estimular el treball en equip, la socialització i l'exercici, constituin una alternativa de

temps lliure beneficiosa en tots els sentits. El nostre ventall és molt ampli i dia a dia augmenta i es renova. També ens adaptem i escoltem a les escoles i a les AMPA per tal de poder oferir un producte adient a les necessitats del centre en el qual treballem, ja que ningú coneix millor als seus infants com les mateixes AMPA i escoles.
Gestió integral de menjadors escolars

Mou T, ofereix la gestió integral dels menjadors escolars per tal de crear un projecte pedagògic i de cuina comú. En el disseny d’aquest servei es consideren la part nutricional, l’educativa així com l’organització conjunta de l’equip de monitors i els càterings amb els quals es treballa. A més de la gestió de recursos humans centrada en el monitoratge i el personal de cuina, i el seguiment educatiu i del servei de cuina ofert, la gestió integral del menjador també inclou la gestió administrativa, la qual se centra en tot el relatiu a les inscripcions, cobrament de rebuts i beques.

Serveis de menjador

Els nostres Partners