Organització, coordinació i direcció de serveis i lleure al Camp de Tarragona

info@moutserveis.comAcollida

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, Mou T ofereix la gestió integral del servei d’acollida matinal i/o de tarda.

Aquesta gestió es basa en el disseny d’un projecte que consideri les particularitats de cada centre escolar, les dinàmiques i afluències existents, els espais i les edats de l’alumnat assistent.

Els nostres Partners